Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej rozeznania cen rynkowych w postępowaniu pt.: ,,podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem komina i części dachu budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego"

czwartek, 25, lipiec 2019 22:39

- Zapytanie ofertowe

- Formularz cenowy

- Projekt kosztorysu

- Projekt umowy

- Pozwolenie

- Decyzja

- Program działań przy zabytku

- Klauzula informacyjna

- Informacja o wyborze oferty