Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej rozeznania cen rynkowych w postępowaniu pt.: ,,remont murku oporowego znajdującego się wzdłuż drogi wjazdowej do ZOZ w Reszlu"

poniedziałek, 01, lipiec 2019 22:39

- Zapytanie ofertowe

- Formularz cenowy

- Zdjęcie

- Umowa 

- Klauzula informacyjny

- Informacja o wyborze oferty