Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej rozeznania cen rynkowych - zapytania ofertowego w postępowaniu na: "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu."

wtorek, 18, czerwiec 2019 23:44

- Zaproszenie do złożenia oferty

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- INFORMACJA O WYNIKACH