Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej rozeznania cen rynkowych - zapytania ofertowego w postępowaniu na: "Dostawę wody na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu."

czwartek, 16, maj 2019 22:38

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

- Formularz oferty

- Klauzula informacyjna

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty