Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej rozeznania cen rynkowych w postępowaniu pt.:"projekt na przeciwpożarowy wyłącznik prądu"

wtorek, 07, maj 2019 13:05

- Zapytanie

- Klauzula informacyjna

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy 

- Odpowiedź konserwatora zabytów

- Informacja o wyborze oferty