ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  • Opublikowano: środa, 11, październik 2017 10:55

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

             Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu testów specjalistycznych dla aparatury rentgenowskiej i urządzeń pomocniczych.